เพราะ Vitamin C เหมือนกัน แต่จริงๆอาจไม่เหมือนกัน !?